• Với các nhiệm vụ “phân loại giao dịch”, bạn cần thực hiện thủ công (tự gắn tay), các giao dịch được gắn tự động bởi Timo sẽ không được tính hợp lệ.

  • Trong trường hợp giao dịch đã được Timo phân loại tự động (gắn tự động), bạn chỉ cần gắn thủ công lại theo nhu cầu, như vậy giao dịch vẫn được tính hợp lệ
  • Mỗi ngày khách hàng chỉ được lên tối đa 01 cấp. Nếu bạn đã đạt đủ điều kiện để lên nhiều hơn 01 cấp, bạn sẽ phải chờ sang hôm sau mới được lên cấp.

  • Tất cả mọi hành động đều được tính từ thời điểm bắt đầu chương trình.

Ví dụ: Nhiệm vụ của bạn là tạo giới hạn chi tiêu, kể cả trước đó bạn đã từng tạo giới hạn rồi, thì cũng không được tính → bạn cần tạo một giới hạn mới.

  • Thông báo về việc lên cấp thành công sẽ được Timo gửi đến bạn vào 09:00 – 10:00 sáng hàng ngày. Tuy nhiên, nếu hệ thống nhận thấy bạn chưa đạt đủ điều kiện để lên cấp, Timo sẽ tạm thời không gửi thông báo đến bạn.

  • Để ghi nhận sự nâng cấp thành công, bạn cần thực hiện lại nhiệm vụ. Cố gắng thêm một chút nữa, bạn nhé!