khi đi siêu thị nên cà thẻ hay dùng tiền mặt

Hiện nay việc sử dụng tiền mặt tại Việt Nam vẫn còn cao do thói quen, tâm lí ngại sử dụng công nghệ mới, cảm thấy không thoải mái khi sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử và chưa am hiểu về thẻ.