Hướng dẫn cách liên kết thanh toán trên App Store bằng thẻ Timo Visa

Bạn có thể thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trong tài khoản ID Apple để thanh toán trên App Store và các dịch vụ Apple một cách dễ dàng theo các bước hướng dẫn sau:

  1. Vào Cài đặt > ID Apple (Tên bạn) > Thanh toán & giao hàng (Payment & Shipping) > Thêm phương thức thanh toán (Add Payment Method).
  2. Chọn Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card).
  3. Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ.
  4. Nhấn Xong (Done).

Hãy chắc chắn rằng thẻ tài khoản hoặc hạn mức của bạn còn khoảng 30.000đ. Apple sẽ trừ một chút tiền để làm giao dịch mẫu và hoàn lại số tiền ngay sau đó.