Đáo hạn bảo hiểm nhân thọ là gì?

Hãy cùng Timo tìm hiểu những thông tin cần biết về đáo hạn bảo hiểm nhân thọ. Đây là thông tin quan trọng cho người tham gia bảo hiểm, nhất là tham gia những sản phẩm bảo hiểm mang tính tích luỹ.

Đáo hạn bảo hiểm nhân thọ là gì?

Đáo hạn bảo hiểm nhân thọ được hiểu là hợp đồng bảo hiểm đến thời hạn kết thúc, có thể là 10 năm, 15 năm, 20 năm… nếu không xảy ra bất cứ một sự kiện bảo hiểm nào dẫn đến việc bồi thường thì người tham gia bảo hiểm được công ty bảo hiểm chi trả một số tiền. Số tiền này được gọi là đáo hạn BHNT.

Cần lưu ý, không phải sản phẩm BHNT nào cũng có thời hạn đáo hạn. Đặc biệt là những sản phẩm phụ khi khách hàng tham gia cùng sản phẩm chính. Chỉ có những sản phẩm bảo hiểm mang tính chất tích lũy thì mới có phần đáo hạn này.

Việc nhận số tiền này sẽ tuân thủ theo các quy định của công ty bảo hiểm ban hành. 

Đáo hạn bảo hiểm nhân thọ là gì?

Thủ tục đáo hạn bảo hiểm nhân thọ

Tuy thủ tục đáo hạn BHNT của mỗi công ty là khác nhau. Nhưng bạn có thể tham khảo thủ tục cơ bản như sau để hiểu về vấn đề này. Cụ thể:

Hồ sơ

Bạn cần chủ động chuẩn bị các giấy tờ liên quan bao gồm:

Quy trình đáo hạn

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, bạn sẽ thực hiện theo từng bước:

 • Bước 1: Liên hệ đại lý hoặc công ty để thông báo về yêu cầu đáo hạn BHNT. Cần đảm bảo là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của bạn đã đến thời hạn đáo hạn.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ yêu cầu đáo hạn tại công ty hoặc thông qua đại lý bảo hiểm.
 • Bước 3: Công ty tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
 • Bước 4: Nhận thông báo kết quả đáo hạn theo quy định.
 • Bước 5: Nhận khoản tiền đáo hạn.
Quy trình đáo hạn

Cách tính tiền đáo hạn hợp đồng bảo hiểm

Số tiền đáo hạn BHNT của mỗi hợp đồng là khác nhau. Số tiền này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lãi suất bảo hiếm nhân thọ, lãi tức, phí tham gia bảo hiểm… Lúc đầu, khi được đại lý bảo hiểm tư vấn về gói sản phẩm bảo hiểm, thì phần đáo hạn BHNT cũng có trong bảng minh họa quyền lợi của người mua bảo hiểm nhân thọ. Người tham gia bảo hiểm có thể hình dung được rõ ràng phần quyền lợi của mình. 

Theo đó, đáo hạn BHNT còn gọi là giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm. Bạn có thể tham khảo cách tính theo công thức như sau:

Số tiền đáo hạn bảo hiểm nhân thọ = (số tiền bảo hiểm từ quyền lợi đảm bảo + bảo tức tích lũy + lãi chia cuối hợp đồng + lãi tích lũy) – các khoản nợ (nếu có)

Cần lưu ý, có thể có công ty bảo hiểm áp dụng công thức tính như trên, nhưng cũng có công ty vừa áp dụng vừa kèm theo cả những quy định riêng. Vì vậy, người tham gia bảo hiểm nên tìm hiểu rõ thông tin đáo hạn bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm mà mình tham gia.

Có thể đáo hạn trước hạn không?

Theo quy định của công ty bảo hiểm, việc đáo hạn có thể thực hiện trước hạn. Tuy nhiên, các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn có thể tham khảo:

 • Đáo hạn trong 2 năm đầu kể từ ngày mua: Người mua bảo hiểm không nhận được hoặc nhận lại rất ít, các quyền lợi bảo vệ khác không còn được đảm bảo.
 • Đáo hạn sau 2 năm và trước ngày đáo hạn: Người mua bảo hiểm nhận lại được số tiền nhất định theo quy định của công ty bảo hiểm. Các quyền lợi bảo vệ khác chỉ tính đến thời điểm yêu cầu đáo hạn.

Những câu hỏi thường gặp về đáo hạn bảo hiểm nhân thọ

Một số câu hỏi liên quan đến vấn đề này, bạn có thể tham khảo để có thêm thông tin rõ ràng.

 1. Có phải tất cả các hợp đồng đều có quyền lợi đáo hạn bảo hiểm nhân thọ?

  Không phải. Chỉ có những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có tính chất tích lũy thì mới có quyền lợi đáo hạn. 

 2. Có thể ủy quyền cho người khác thay quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn không?

  Có thể. Bạn có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền lợi đáo hạn bảo hiểm nhân thọ. Lưu ý, cần có giấy uỷ quyền để thực hiện.

 3. Cần lưu ý gì khi hoàn thiện thủ tục đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

  Có 2 vấn đề quan trọng mà bạn cần lưu ý khi hoàn thiện thủ tục đáo hạn bảo hiểm nhân thọ là:
  Đảm bảo sử dụng một chữ ký duy nhất trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Quá trình đối chiếu nếu có sự sai lệch quá lớn bắt buộc phải thực hiện lại theo quy định.
  Đảm bảo thông tin kê khai hoàn toàn trùng khớp với hợp đồng bảo hiểm đã mua thì việc thực hiện thủ tục đáo hạn mới nhanh chóng.

Quyền lợi đáo hạn bảo hiểm nhân thọ là một trong những quyền lợi mà bạn nhận được khi tham gia BHNT. Để đảm bảo thông tin rõ ràng bạn có thể chủ động xem tại hợp đồng bảo hiểm hoặc yêu cầu đại lý bảo hiểm giải thích tư vấn rõ ràng thêm cho bạn. 

Tìm hiểu thêm: