Ngân hàng số Timo

Thể lệ và điều khoản, điều kiện các chương trình đã và đang diễn ra

 

1/ Điều kiện và Điều khoản sử dụng E-Voucher Timo: tại đây

2/ Thể lệ các chương trình theo tháng của Timo:
Tháng 3-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Năm mới khởi đầu mới: tại đây
Tháng 4-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Đón mưa quà tặng chẳng ngại nắng nóng”: tại đây
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 4: tại đây
Tháng 5-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 5: tại đây
Tháng 6-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Đời thay đổi khi đổi ngân hàng”: tại đây
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 6: tại đây
Tháng 7-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Đời thay đổi khi đổi ngân hàng tháng 7: tại đây
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 7: tại đây
Tháng 8-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 8: tại đây
Tháng 9-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Trung thu đoàn viên – rộn ràng quà tặng” tháng 9: tại đây
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 9: tại đây
Tháng 10-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 10: tại đây
Tháng 11-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Mở thẻ Timo -Ngập tràn quà tặng” tháng 11: tại đây
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn bấy nhiêu quà” tháng 11: tại đây
Tháng 12-2018: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Giáng sinh đến rồi. Timo đi thôi!” tháng 12: tại đây
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn. Bấy nhiêu quà Giáng sinh” tháng 12: tại đây
Tháng 01-2019: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Tết Kỷ Hợi. Timo đang đợi!” tháng 1-2019: tại đây
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Bao nhiêu bạn. Bấy nhiêu quà” tháng 01-2019: tại đây
Tháng 02-2019: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Đón năm heo vàng. Ngập tràn quà tặng” tháng 2-2019: tại đây.
– Thể lệ chương trình khuyến mãi Mời bạn bè “Mời bạn rước heo vàng” tháng 02-2019: tại đây.
Tháng 03-2019: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Thêm bạn. Thêm yêu thương” tháng 3-2019: tại đây.
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Mở thẻ Timo, nhận ưu đãi từ WeFit” tháng 3-2019: tại đây.
Tháng 04-2019: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Thêm bạn. Thêm yêu thương” tháng 4-2019: tại đây.
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Mở thẻ Timo, nhận ưu đãi từ WeFit” tháng 4-2019: tại đây.
Tháng 05-2019: 
– Thể lệ chương trình khuyến mãi “Hè bung nắng. Timo bung quà” tháng 5-2019: tại đây.
  Thể lệ chương trình khuyến mãi "Bao nhiêu bạn. Bấy nhiêu quà Giáng Sinh" tháng 12/2018